Researcher

Kia Māia Ellis

Kia Māia Ellis is a mātauranga Māori and marine science PhD student, with over 15 years’ experience as a kaupapa Māori environmental researcher. She is also the kaiarahi Taiao for Ngāi Te Rangi, and a trustee on the Tauranga Moana Iwi Customary Fisheries Trust.